WORLD IN WORDS

Το έργο worldinwords{world@words} στοχεύει στην ανάπτυξη μιας onlineεκπαιδευτικής πλατφόρμας για την εκμάθηση επιχειρηματικού λεξιλογίου σε νέους επιχειρηματίες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Βουλγάρικα και θα απευθύνεται σε όλους τους νέους, μαθητές, εργάτες, εκπαιδευτές κλπ. Απευθύνεται σε όλους τους νέους που μαθαίνουν μία από τις παραπάνω γλώσσες σαν μία ξένη / δεύτερη γλώσσα, αλλά και σε αυτούς που αναζητούν ένα καινοτόμο, όχι παραδοσιακό και αποτελεσματικό τρόπο για να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές τους δεξιότητες και να προοδεύσουν.

 

SME-MENTOR

sme

Το έργο SMe-Mentor επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση διαδικτυακών Μεντόρων προετοιμάζοντάς τους να παρέχουν υπηρεσίες e-Mentoring σε ΜΜΕ. Έτσι, καταρχήν απευθύνεται σε έμπειρους στο επάγγελμα ανθρώπους με καλό υπόβαθρο οι οποίοι δεν εργάζονται λόγω διαφόρων αιτιών ή σε συνταξιούχους.
Αυτή η συσσωρευμένη πολύτιμη εμπειρία δεν πρέπει να πάει χαμένη, για το λόγο αυτό και το έργο έχει ως στόχο να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν e-Μέντορες και να επανέλθουν στην "αγορά εργασίας" και, δεύτερον, να βοηθήσει τις ΜΜΕ, δίνοντας τους τη δυνατότητα μέσω e-Mentoring να στηρίξουν την ανάπτυξη και την αειφορία τους.
Ως εκ τούτου, οι e-Μέντορες θα χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα τους βελτιωμένα μέσω του μαθήμαοτς e-Mentoring. Επιπλέον, οι ΜΜΕ θα είναι σε θέση να βρουν έναν e-Mentor μέσω της ιστοσελίδας του http://www.sme-mentor.net/ και θα πρέπει να καθοδηγούν για το πώς να προχωρήσουν με την επιχείρηση, με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά.

 

Εταίροι
Uppdragshuset (Συντονιστής)
F&K Consultants
POINT
IntracomGROUP
Vzdelavaci inštitut COOP
TAKIDD
LEEAN


AGORA EUROPE II

agora

 

Σκοπός του έργου είναι να παρέχει στις διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων του αστικού εμπορικού τομέα ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης με τη βοήθεια Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για να επιτευχθεί μία Επαγγελματική, Προχωρημένη και Εξαιρετική διαχείριση στον τομέα του Αστικού Εμπορίου από τον εκσυγχρονισμό και τον επαγγελματισμό του κλάδου. Ωστόσο, το έργο μας επικεντρώνεται στην αγορά εργασίας, εργαζομένους ή μη, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ηλικίας μεταξύ 15-30 ετών και την ανάγκη τους να κρατήσουν τη δουλειά τους, εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ή για εκείνους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, μπορούμε να τους βοηθήσουμε από την κατάρτισή τους σχετικά με το πώς να βρουν νέες θέσεις εργασίας που βασίζονται σε προηγμένες προπονήσεις και όχι μόνο την εκπαίδευση τους στις νέες τεχνολογίες. Παρόλα αυτά, το έργο μας στοχεύει στην αγορά εργασίας, εργαζομένους και μη, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ηλικίας μεταξύ 15 ως 30 χρονών και την ανάγκη τους να κρατήσουν τις δουλειές τους παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ή για αυτούς που έχουν χάσει τη δουλειά τους να τους εκπαιδεύσουμε πώς να βρουν μία άλλη βασισμένοι σε προχωρημένη εκπαίδευση και όχι μόνο να τους εκπαιδεύσουμε σε νέες τεχνολογίες.


Εταίροι

InTraCoM (Συντονιστής)
POINT LLC
CLARUS
FFE
CCI ALAVA
366CC
COOP
GAZI


SE.LI.NG

seiling

Το έργο Sei.Li.NG (Seize Life Through Gaming) έχει σαν στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των λιγότερο ειδικευμένων εργαζομένων (από 15 ως 30 ετών), συνδυάζοντας δυναμικό εναλλακτικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε αυτό-εκπαίδευση προσομοίωσης έξυπνων παιχνιδιών ενσωματώνοντας υψηλά σοφιστικές μεθόδους αξιολόγησης. Το έργο Sei.Li.NG επιτρέπει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, νέων προϊόντων, νέων εργαλείων επικοινωνίας και στη δημιουργία ενός καναλιού προτίμησης μεταξύ του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος και τους λιγότερο ειδικευμένους εργαζομένους, καθώς να πραγματοποιήσουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό πληροφοριακό περιβάλλον.


Εταίροι
UcY – University of Cyprus (Συντονιστής)
Kadis
F&K Consultants
RESOURCE S.r.l.
BJC - Ballymun Job Centre
InTraCoM GmbH
Web Relations

 

INTERREG IIB: RADIO SMES


Αναφέρεται στη σωστή οργάνωση των εταιρειών για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγορά εργασίας. Εβδομήντα εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν και καταγράφηκαν τα δεδομένα τους, προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση του υπάρχοντος επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να αναλυθεί η σκοπιμότητα παρέμβασης, καθώς και τα μέτρα που επιβάλλοντο για να γίνει η επιχείρηση κερδοφόρος και ανταγωνιστική.


RADIO SMEs
ΕΑCEA
Europa
Horizon 2020
COSME

   Link