Ισολογισμός Η. ΚΟΡΜΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

Ισολογισμός Η. ΚΟΡΜΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

      Δείτε τον ισολογισμό εδώ

Εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (22/12/2014)

Εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (22/12/2014)

Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020   Το Υπουργείο...

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” του νέου...

Δράσεις, Χρηματοδοτικά εργαλεία & Δικαιούχοι του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

Δράσεις, Χρηματοδοτικά εργαλεία & Δικαιούχοι του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

Δράσεις, Χρηματοδοτικά εργαλεία & Δικαιούχοι του νέου ΕΣΠΑ Νέα «κατεύθυνση» για τα...

 • Ισολογισμός Η. ΚΟΡΜΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

  Ισολογισμός Η. ΚΟΡΜΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

 • Εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (22/12/2014)

  Εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (22/12/2014)

 • «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» “ΕΠΑνΕΚ-κίνηση” του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

 • Δράσεις, Χρηματοδοτικά εργαλεία & Δικαιούχοι του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

  Δράσεις, Χρηματοδοτικά εργαλεία & Δικαιούχοι του νέου ΕΣΠΑ 22/08/2014

              

 

 

Η εταιρεία F&K Consultants ιδρύθηκε το 2007. Στελεχώνεται από νέους ανθρώπους υψηλά καταρτιζομένους, πρόθυμους – ικανούς - να δημιουργήσουν μία «Ευρω-γέφυρα» που θα ενώνει όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη.

 

Σκοπός της εταιρείας είναι να καλύψει το χάσμα που προκαλείται από την ένταξη νέων μελών – Κρατών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να προσπαθήσει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των νέων και παλαιότερων Ευρωπαϊκών μελών, με στόχο να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική Ευρώπη με αμβλυμμένες ανισότητες, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.

NHA 

 

 

                                           

                               EU-Logo-DG-research  pep top